Innovaatioihin, proaktiivisuuteen ja palveluun pohjautuvia ratkaisuja

Innovointi on yksi liiketoimintamme kulmakivistä. Kehitämme uusia ratkaisuja yhdessä asiakkaidemme ja heidän asiakkaidensa kanssa tavoitteena asiakastarpeiden täyttäminen ja lisäarvon tuottaminen uusilla tavoilla.

Markkina- ja kuluttajanäkemykset

Kerromme pakkaamiseen liittyvistä tulevaisuudennäkemyksistä Viewpointkatsauksissamme. Katsausten avulla asiakkaamme voivat hyödyntää pakkausten tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet. Voimme esimerkiksi suorittaa kuluttajatutkimuksia silmänliikkeiden seurantatestien avulla ja hyödyntää tuloksia mahdollisimman kuluttajaystävällisten pakkausten suunnittelussa.

Edistyksellinen muotoilu

Euroopassa ja Kiinassa sijaitsevissa kymmenessä DesignStudiossamme kokeneet suunnittelijamme kehittävät tulevaisuuden pakkausratkaisuja hyväksi havaituin menetelmin ja työkaluin. Monipuolisen, eri markkina-alueet kattavan kokemuksemme ansiosta pystymme suunnittelemaan pakkauksia lähes millä tahansa sektorilla toimiville brändinomistajille ja vähittäiskaupoille. Järjestämme asiakkaidemme kanssa  DesignStudioworkshoppia, joissa innovoimme ja kehitämme uusia ratkaisuja yhdessä.

Materiaalien ominaisuudet

Optimoimme pakkaustemme painon ja suorituskyvyn läpi koko toimitusketjun hyödyntämällä aaltopahvin valmistuksessa nykyaikaisia, kevyitä pakkauskartonkeja. Stora Enso on maailman johtavia materiaaleihin liittyviä innovoijia. Tulevaisuudessa mikrokuitusellu (MFC) antaa pakkauksille ainutlaatuisia ominaisuuksia, jotka parantavat niiden käytettävyyttä ja tuottavat asiakkaille lisäarvoa.

Älypakkaukset

Stora Enso hyödyntää älypakkauksissaan RFID-teknologian tarjoamia mahdollisuuksia. Ratkaisumme auttavat herättämään kuluttajien mielenkiinnon, suojaamaan brändejä ja parantamaan asiakkaiden toimitusketjun hallintaa.