Elintarvikkeet

Private label -tuotteiden markkinaosuus on kasvussa perinteisten brändien kustannuksella. Niinpä brändien omistajat joutuvat kehittämään innovatiivisia strategioita pärjätäkseen. Tämä pätee myös elintarvikebrändeihin. Private label -merkkien ja A-brändien uskotaan tulevaisuudessa menestyvän B-brändien kustannuksella. Brändien omistajat voivat käyttää kilpailussa private label -merkkejä vastaan useita keinoja, kuten esimerkiksi brändäystä, kampanjoita, tuote- ja pakkausinnovaatioita sekä hinnoittelua. Pakkaukset kaikissa muodoissaan, kuten primääripakkaukset sekä hylly- ja displaypakkaukset, voivat tältä osin näytellä keskeistä roolia.

Haasteet

Vähittäiskauppiaiden valta kasvaa, kun markkinat kypsyvät ja kauppiaat yhdistyvät, kuten esim. Suomessa ja Ruotsissa on tapahtunut. Venäjällä ja muilla kehittyvillä markkinoilla brändinomistajien asema on suhteellisen vahva, mutta suuntaus on huonompaan päin. Kaikilla markkinoilla myynnin jatkumisen edellytys on vastineen tarjoaminen kuluttajien rahoille.

Verkkokaupan kasvu muuttaa elintarvikkeiden vähittäismyyntiä huomattavasti, sillä peliin tulee tällöin kokonaan uusi kilpailuulottuvuus. Vähittäiskauppiaat, verkkokauppiaat ja muut toimijat joutuvat sopeutumaan verkkokauppaa varten kehitettyjen ratkaisujen asettamiin vaatimuksiin. Haasteita ovat esimerkiksi elintarvikkeiden turvallinen käsittely ja moninaiset logistiikkatarpeet.

Vähittäiskauppiaat ja brändinomistajat kilpailevat kovasti kuluttajien huomiosta myyntipisteissä, joten pakkauksella ja pakkaussuunnittelulla on suuri merkitys. Sekundääripakkausten merkitys brändiviestinnässä kasvaa, ja laadukkaisiin painatuksiin ja erottuvaan muotoiluun panostetaan.

Miten pakkaus voi auttaa

Brändinomistajat voivat integroida pakkauksen hinnoittelustrategiaansa ja siten tarjota asiakkaille lisäarvoa pienemmin kustannuksin. Tällöin niiden täytyy kuitenkin huomioida pakkausmateriaalit, muotoilu, lavaustehokkuus, varastointi ja pakkausprosessi.

Verkkokaupan pakkauksissa käytettäviä pakkausmateriaaleja, sisäosia ja rakenteita täytyy harkita tarkkaan. Näin ehkäistään tuotteiden vahingoittumista ja elintarvikehävikkiä.

Hylly- tai esillepanovalmiit ratkaisut helpottavat hyllyjen täyttöä, vähentävät vähittäiskauppiaiden työkustannuksia ja auttavat kuluttajia löytämään tuotteet.