Elektroniikka

Nykyajan kuluttajalla on valtaa, ja hän pystyy helposti vertailemaan tuotteita ja hintoja. Elektroniikkasegmentin verkkomyyntiosuus on kaikista tuotekategorioista suurin. Kivijalkakaupat taistelevat jalansijastaan hajanaisilla markkinoilla. Verkkokauppojen valta ja markkinaosuus ovat kasvaneet huomattavasti. Tärkeää on huolehtia logistiikan tehokkuudesta läpi koko arvoketjun, sillä logistiset kustannukset muodostavat merkittävän osan kokonaiskustannuksista.

Haasteet

Yhä useammat kuluttajat ostavat elektroniikkalaitteensa verkosta. Tällöin vertailu on helpompaa, ja kotiinkuljetus on usein ilmainen. Niinpä valmistajiin ja jälleenmyyjiin kohdistuvat hintapaineet kasvavat kasvamistaan.

Tuotekehityksen nopeus on kasvanut merkittävästi kuluttajien ostokäyttäytymisen ja teknisen kehityksen seurauksena. Markkinoilla olevien tuotteiden ja mallien määrä lisääntyy jatkuvasti.

Markkinatutkimusyritys Forresterin mukaan verkkokauppa vaikuttaa yli puoleen Euroopan vähittäismyynnistä vuoteen 2020 mennessä joko varsinaisen verkkomyynnin muodossa tai siten, että asiakkaat vertailevat tuotteita verkossa ja ostavat tuotteen sitten myymälästä.

Miten pakkaus voi auttaa

Tehokas pakkausautomaatio voi olla tärkeä kilpailuetu niin tuotteita lanseerattaessa kuin tuotanto- ja logistiikkakustannuksia karsittaessakin.

Nopea, joustava ja automatisoitu nouto ja pakkaaminen voivat olla aivan yhtä tärkeitä brändinomistajille verkkomyynnin tehostamisessa kuin ensiluokkaisen asiakaskokemuksen varmistaminen kuluttajan kotona.

Kuluttajaelektroniikan pakkaukset luovat ensivaikutelman ja toimivat brändin omistajan ja kuluttajan välisenä rajapintana. Siksi pakkauksilla on strateginen rooli brändäyksessä ja asiakasuskollisuuden luomisessa.